dinsdag 16 november 2010

Katten van Delft

Joke Krul schilder/tekenlessen & grafische vormgeving, jokekrul@noknok.nl
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, Nederland, 06-44092829, @jokekrul, http://jokekrul.blogspot.com

Foto's mogen worden gebruikt mits vermelding: Joke Krul, Delft ©...