dinsdag 12 maart 2013

Fotoverslag 'De zee, de zee / acryl' zaterdag 23 februari 2013

Joke Krul schilder/tekenlessen & grafische vormgeving, jokekrul@noknok.nl
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, Nederland, 06-44092829, @jokekrul, http://jokekrul.blogspot.com. . .